Brain Games

Brain Games är lite annorlunda spel än vad man är vad att hitta på nätet. Dessa spel är i princip matematik spel. Du ska kanske plus ihop siffror till 10 eller liknande. Spelen går egentligen ut på att du verkligen använder dig utav matematiskt tänk vilket kan vara väldigt skönt ibland. Spelen har oftast väldigt grundläggande matte men det som gör det svårt är att det kan vara tidsbegränsat eller att du får mer poäng för hur snabbt du löser problemen. Här kommer några exempel på Brain Games som är riktigt roliga.

Connect 10connect 10

Detta är ett riktigt roligt spel som påminner om Bejeweled. Spelet går ut på att du ska sammanlänka siffror som tillsammans ska gå upp till 10. Hela spelbrädan liknar sudoku med en massa olika siffror. För att sammanlänka siffrorna så ska du dra ihop siffror. Du får dra ihop hur många siffror som helst så länge det går upp till 10. När du sedan gjort det en visst antal gånger med samma siffror så kommer dessa siffror att försvinna och du får poäng. Du får även poäng för varje sammanlänkning du gör. Alla siffror har så kallade “liv”. Det menas att varje gång du får ihop en rad siffror som tillsammans blir 10 så kommer dessa siffror att förändras. Efter du använt samma siffra nog många gånger så kommer denna försvinna och då får du poäng. Spelet går ut på att du ska få bort alla siffror, vilket är svårt då alla dessa ändras efter de använts en gång.

Supermarket Numberssupermarket numbers

Detta är också ett riktigt roligt spel som påminner om Connect 10 samt Tetris. Spelet går ut på att du ska försöka få ihop en viss summa genom att plussa ihop vissa nummer. När du startar spelet så kommer det att falla ner block med olika nummer eller funktioner. Dessa kan vara allt från 9 till -3 och även multiplikationer och divisioner. Det är ett riktigt roligt spel eftersom när du klarat av att plussa ihop så kommer blocken du använda att försvinna. Men det kommer hela tiden att falla nya block tills du är färdig med den nivån. Du får mer poäng desto snabbare du klarar av varje runda.

Tower of Hanoi

Tower of Hanoi är ett spel där du verkligen måste tänka efter. I detta spel så ska du flytta på tre vertikala pinnar som ligger sorterade i storleksordning. Denna “pyramid” står på en plattform och det finns två stycken tomma plattformar bredvid. Spelet går ut på att du ska flytta pyramiden med pinnarna från vänster sida till höger sida. Det låter riktigt enkelt men här kommer haken, du kan bara flytta på den pinnen som är minst i högen. Dessa pinnar måste även sättas i storleksordning. Det är detta som gör spelet svårt då efter varje runda som du klarar av så ökar tornet med en pinne. Det är ett riktigt roligt spel samtidigt som du verkligen måste tänka efter för att kunna klara av det. Här är en animation av hur du spelar spelet.

Som du ser så är dessa spel mer för att utmana dig själv matematiskt. Alla Brain Games går ut på att du verkligen måste tänka. De flesta spelen är uppbyggda från matematiska problem som är olösliga vilket gör de flesta spelen omöjliga att “vinna” på. De går istället mer ut på att samla så mycket poäng som möjligt under en viss tidsperiod. Dessa spel är riktigt roliga och utmanar verkligen ditt matematiska tänk medans du spelar. Ifall du är sugen på att hitta dessa spel så kan du klicka här.